Français
English

تماس با ما

ایران کارتو توسط واحد پژوهشهای علمی ”جهان های ایرانی و هندی“ (مرکز پژوهشهای علمی فرانسه (CNRS)، دانشگاه سوربن نو پاریس، موسسه ملی زبان ها و تمدن های شرقی، پژوهشکده کاربردی تحصیلات عالی)در پاریس منتشر شده است.

مدیر مسئول : پولت ساموئلیان
مدیر پژوهشی : برنار هورکاد
مدیر اجرایی و نشر آنلاین :
پوپک رفیعی نژاد
نقشه کشی و بارگذاری نسخه آنلاین : امانوئل ژیروده
همکاری علمی : اماندین لوبوگل مژدهی
وب سایت میزبانی : تژه ادونيس
طراحی وب سایت : ولاد آتاناسیو


  هیات علمی

امانوئل ژیروده ، برنار هورکاد، ماری فولادی لادیه ، ژولیان تورز ، محمد حسین پاپلی یزدی


  نشانی

UMR7528 CNRS Mondes Iranien et Indien
27 rue Paul Bert, 94204 Ivry-sur-Seine, France
Tel. +33 (0) 1 49 60 49 27
Fax +33 (0) 1 45 21 94 19
irancarto@ivry.cnrs.fr
http://www.irancarto.cnrs.fr


  حقوق چاپ

سند (نقشه ها ، متن ها ، داده ها) تولید شده و منتشر شده توسط ایران کارت توسط محافظت مرکز پژوهشهای علمی فرانسه کپی رایت است.

نام ، لوگو و نرم افزار تولید شده برای انتشار آنلاین از ایران کارت توسط مرکز پژوهشهای علمی فرانسه کپی رایت محافظت می شود.

این اسناد با این حال می توانند آزادانه برای اهداف آموزشی و پژوهشی استفاده می شود.

اسناد در نظر گرفته شده برای انتشار منوط به موافقت نامه صدور مجوز هستند. تماس با ما.


  هویت گرافیکی

نقشه صفحها غاز وب سایت : نمایش میزان با سوادی در ایران در سال ١٣٦٥، تفاوت بین مرکز و پیرامون

آرم اژدها الهام گرفته از نماد یک سیاره خیالی است درستاره شناسی و طالع بینی ایرانی در قرون وسطی چونان سرزمین ناشناخته برای نقشه کشان در جغرافیا (مصدر: Živa Vesel et al., Images of Islamic Science, IFRI, 2009, p. 168).